Accu-Chek Active Blood Glucose Meter

Lekë 1,000.00
Title:  
Aparat për matjen e glukozës (sheqerit në gjak).

-

Aparati Accu-Chek përdoret për matjen e nivelit të glukozës (sheqerit) në gjak.
Është i nevojshëm përdorimi i tij sëbashku me fishat Accu-Chek dhe jep rezultat për 5 sekonda.
Përdorimi i aparatit është i thjeshtë.
  • Vendosni fishën përkatëse Accu-Chek në aparat dhe pajisja do ndizet.
  • Në ekran del sinjali për vendosjen e kampionit të gjakut.
  • Pasi keni realizuar shpimin e gishtit me lancetën sterile, vendosni gjakun mbi fishën matëse. 
  • Rezultatet e testit shfaqen pas 5 sekondave në ekran.
  • Pasi fisha hiqet, aparati fiket.

Shiko edhe