Pic Easy Rapid
Lekë 6,960.00
Pic Clear Rapid
Lekë 9,600.00
Pic Cardio Maxi
Lekë 7,500.00
Pic CardioFree
Lekë 5,100.00
Alfacare A-Plus
Lekë 1,950.00
Sendo Advance 3
Lekë 10,389.00
Sendo Advance 2
Lekë 8,250.00
Sendo Economy
Lekë 5,100.00
Sendo Smart 2
Lekë 7,180.00
Sendo Standart
Lekë 2,300.00
Sendo Primo
Lekë 2,700.00