Rvb lab lip brush 01
Lekë 2,630.00
Rvb Lab Eye Pencil Brush 02
Lekë 2,940.00
Rvb Lab Flat Eyeshadow Brush 03
Lekë 3,590.00
Rvb Lab Round Eyeshadow Brush 04
Lekë 3,540.00
Rvb Lab Foundation Brush 05
Lekë 3,540.00
Rvb Lab Blush Brush 06
Lekë 4,140.00
Rvb lab tanning cake brush 07
Lekë 4,740.00
Rvb lab professional double-ended eyebrow brush
Lekë 1,390.00
Rvb lab professional tweezers
Lekë 1,780.00
Rvb lab pre-cut sponge
Lekë 950.00
Rvb lab puff
Lekë 950.00
Rvb Lab Double Pencil-Sharpener
Lekë 1,190.00