Anatomic help 1603 hallux valgus for the large toe

Anatomic Help 1603 Hallux Valgus For The Large Toe

Lekë 2,300.00
Title:  
Suport për deformimin valgus të gishtit të madh të këmbës.

-Suporti ndihmon për të korriguar deformimin e kyçit bazë të gishtit të madh. Deformimi quhet hallux valgus. 
Në këtë deformim gishti i madh i këmbës zhvillon një deviacion me kënd.
-Suporti është i përbërë nga një pjesë plastike dhe një pjesë lëkure, që lidhin gishtin e madh me shputën e këmbës.
Rekomandohet të përdoret pas ndërhyrjeve kirurgjikale, gjatë kohës kur këmba qëndron në qetësi.

Shiko edhe