Aquila Alkool Etilik 70 %

Lekë 100.00
Sasia:  
Alkool Etilik 70%.

100 ml, 1000 ml

Aquila Alkool Etilik 70% është një komponent shumë i rëndësishëm.

Përdorimet:
  • Antiseptik dhe dezinfektues për përdorim të jashtëm.
  • Tretës, në sintezën e kimikateve të tjera organike.
  • Në parandalimin e infeksioneve në plagë të vogla.
  • Për dezinfektim përpara dhe pas injeksioneve.
  • Për dezinfektim të objekteve të ndryshme.

-

Shiko edhe