Aquila uje i distiluar fl * 1000ml

Aquila Ujë i Distiluar * 1000ml

Lekë 110.00
Title:  
Ujë i distiluar.

Uji i Distiluar është ujë i cili i ka heq papastërtitë e tij me anë të proçesit të distilimit.
Proçesi i Distilimit largon të gjitha mineralet nga uji.

Përdorimi:
- Laboratore kimike dhe industriale
- Proçese kirurgjikale
- Hekur me avull
- Kozmetikë

Shiko edhe