Exactive Vital Blood Glucose Meter

Lekë 1,500.00
Title:  
Aparat për matjen e glukozës (sheqerit në gjak).

-

Aparati Exactive përdoret për matjen e nivelit të glukozës (sheqerit) në gjak.
Është i nevojshëm përdorimi i tij sëbashku me fishat Exactive dhe jep rezultat për 5 sekonda.
Përdorimi i aparatit është i thjeshtë.
-Vendosni fishën përkatëse Exactive në aparat dhe pajisja do ndizet.
-Në ekran del sinjali për vendosjen e kampionit të gjakut. 
-Pasi keni realizuar shpimin e gishtit me lancetën sterile, vendosni gjakun mbi fishën matëse.
-Rezultatet e testit shfaqen pas 5 sekondave në ekran.
-Pasi fisha hiqet, aparati fiket.

Shiko edhe