Florfarma Alkool Etilik 90%

Lekë 700.00
Sasia:  
Alkool etilik 90%.

100 ml, 1000 ml

Florfarma Alkool Etilik 90% është një komponent shumë i rëndësishëm.

Përdorimet
:

  • Antiseptik dhe dezinfektues për përdorim të jashtëm.
  • Tretës, në sintezën e kimikateve të tjera organike.
  • Në parandalimin e infeksioneve në plagë të vogla.
  • Për dezinfektim përpara dhe pas injeksioneve.
  • Për dezinfektim të objekteve të ndryshme.

-

Shiko edhe