O.B. ProComfort Normal Tampones

Lekë 350.00
Sasia:  
Tampona për femra.

8 copë, 16 copë

O.B. ProComfort Normal Tampones, tampona të rregullt me brazda Fluid-Lock® për mbrojtje nga rrjedhjet e bllokuara.

 I vetmi me mbulesë SilkTouch™ për rehati dhe mbrojtje maksimale.

Indikohen për rrjedhje të lehta në të mesme.

Karakterizohen nga një përthtihje normale.

-