Otosan Ear Cone

Otosan Ear Cone

Lekë 650.00
Title:  
Kon për pastrimin e veshit.

-

Otosan Ear Cone lindi nga rizbulimi i një metode tradicionale të higjienës së veshit, e quajtur termoterapia aurikulare, një teknikë e butë me origjinë të lashtë. 

I përmirësuar me pajisje novatore sigurie dhe komforti, Otosan Ear Cone është një pajisje natyrale, praktike, e sigurt dhe efektive, e cila, nëpërmjet nxehtësisë së dobishme dhe efektit të oxhakut, ndihmon në eliminimin e papastërtive dhe dyllit të tepërt të veshit nga veshi.

  1. Fusni pjesën më të ngushtë të konit të veshit një centimetër në aplikuesin Comfy. Sigurohuni që aplikuesi tjetër Comfy të mos jetë brenda konit të veshit.
  2. Fusni konin e veshit në diskun mbrojtës (me pjesën e argjendtë të kthyer nga lart) deri në unazën e thyerjes së flakës. Ndizni skajin më të gjerë të konit të veshit.
  3. Mbështetni kokën në një tavolinë dhe futni konin e veshit me aplikuesin Comfy mbi veshin tuaj të jashtëm, duke e mbajtur atë në një pozicion vertikal.
  4. Kur flaka të ketë djegur konin e veshit në unazën e thyerjes së flakës, hiqeni atë nga veshi dhe shuajeni në një gotë me ujë. Përsëriteni këtë trajtim në veshin tjetër.


Përpara përdorimit, ju lutemi lexoni me kujdes paralajmërimet dhe udhëzimet për përdorim të përfshira në kuti.

Shiko edhe