Beurer BY 11 Instant Thermometer

Lekë 1,000.00
Dizajni:  
Termometër dixhital për bebe dhe fëmijë.

-

Beurer BY 11 Instant Thermometer lehtëson matjen e temperaturës tek bebet.

Ky termometër siguron:

 • Fleksibilitet në përdorim;
 • Të dhëna të sakta;
 • Kohë matjeje deri në 10 sekonda;
 • Zile alarmi në rast të dedektimit të temperaturës mbi 37.8°C;
 • Tregon temperaturën në °C dhe °F;
 • Mund të dezinfektohet lehtë me alkool;
 • Ruan matjen e fundit të kryer;
 • Fiket automatikisht;
 • Sinjal akustik kur matja ka përfunduar;
 • Ka një kapak mbrojtës;
 • Përbën një paisje mjekësore.
Udhëzime përdorimi:

 • Matja rektale e temperaturës përbën metodën më të saktë dhe të besueshme.
 • Drejtoni majën e termometrit me kujdes 2-3cm në zonën rektale të bebes.
 • Në momentin e sinjalit akustik shikoni vlerat e matura.


Shiko edhe