NUK Baby Thermometer Flash

Lekë 6,000.00
Title:  
Termometër pa kontakt, për matjen e temperaurës së fëmijës tuaj.

-

NUK Baby Thermometer Flash është tepër i thjeshtë në përdorim, sepse matja bëhet në sekonda dhe pa kontakt. 

  • Ky termometër ka një transmetues infra të kuq. 
  • Matja bëhet pa kontakt, nga maja e sondës në një distancë maksimale prej 3 cm nga balli. 
  • Në ekranin dixhital brenda një sekonde, shfaqet një vlerë e temperaturës - në këtë mënyrë prindërit mund të vendosin nëse është e nevojshme një matje e saktë e temperaturës me një termometër të kalibruar.
  •  Veçanërisht e dobishme: matja e temperaturës jep një sinjal akustik. 
  • Krahasuar me metodat e tjera matëse është veçanërisht higjenik. 


-

Shiko edhe